Návod na prihlásenie do IS DCOM

Každý používateľ IS DCOM má pridelené jedinečné prihlasovacie meno, heslo a USB kódovač (token), ktoré slúžia na overenie identity používateľa (autentifikáciu) pri prístupe k službám IS DCOM.


Toto overenie v sebe spája viacero princípov:

  • Dvojfaktorové prihlásenie – prihlásenie používateľa vyžaduje dva kroky:
    • Používateľ musí poznať svoje prihlasovacie meno a heslo
    • Používateľ musí fyzicky vlastniť USB kľúč (token).
  • Jednotné prihlásenie – jeden typ prihlásenia a prihlasovacích údajov ku všetkým aplikáciám.
  • Jediné prihlásenie – jedno prihlásenie v čase zabezpečí paralelne prístup ku všetkým dostupným aplikáciám IS DCOM bez potreby opakovaného prihlasovania pre každú službu samostatne.

Vysvetlenie používaných pojmov

USB kľúč (token)

USB kľúč určený pre dvojfaktorovú autentifikáciu do IS DCOM hardvérové zariadenie, ktoré sa zasúva do USB portu počítača a nevyžaduje inštaláciu žiadnych ovládačov. Používa sa na vygenerovanie jednorazového hesla, pričom postačuje jemný dotyk na plochu USB kľúča. Tá je po zasunutí do USB portu počítača podsvietená. Každý používateľ má priradený práve jeden USB kľúč, ktorý musí použiť pri overovaní prístupu k systému.Prihlasovacie meno


Je to doménové prihlasovacie meno s „príponou“ @intra.dcom.sk
(príklad: robert.mak@intra.dcom.sk, anton.kovac.236@intra.dcom.sk).


Prihlasovacie heslo

Je to doménové heslo, ktoré si používateľ môže kedykoľvek zmeniť. Heslo by malo byť ťažko uhádnuteľné slovo, ktoré musí spĺňať minimálne nároky na komplexnosť (malé/veľké znaky, číslice, atď.) a dĺžku platnosti – viac detailov sa dozviete na prihlasovacej stránke. Dĺžka platnosti hesla je obmedzená. Najneskôr po jej uplynutí je nutné heslo zmeniť.Postup pri prihlasovaní

Pre prístup do webových aplikácií IS DCOM je potrebné sa prihlásiť do systému jediného prihlásenia (Web SSO).
1.       Používateľ vloží do voľného USB slotu počítača USB kľúč (token), alebo sa presvedčí, že už je v počítači vložený.

2.       Na prístup do IS DCOM je potrebné zadať webovú adresu https://www.intra.dcom.sk do internetového prehliadača.
3.       Do políčka „Meno“ používateľ napíše svoje úplné prihlasovacie meno aj s „príponou“ @intra.dcom.sk
(príklad: robert.mak@intra.dcom.sk, anton.kovac.236@intra.dcom.sk).

4.       Následne sa používateľ dotkne bruškom ktoréhokoľvek prsta snímacej plôšky USB kľúča (tokenu). Stačí jemné dotknutie, nie je potrebné držať prst na dotykovej plôške dlho. Takisto nie je žiadúce prstom tlačiť veľmi silno, hrozí zohnutie USB zariadenia, prípadne jeho zlomenie.

5.       Po dotknutí na plôšku USB kľúča (tokenu) systém vygeneruje dlhý zoznam znakov, ktorý automaticky prepíše do poľa „Token“ v dialógu pre prihlásenie.

6.       Po overení mena užívateľa s USB kódovačom (tokenu) systém otvorí používateľovi prihlasovaciu stránku do intranetu DCOM.

7.       Meno používateľa bude preddefinované a nie je možné ho zmeniť. Používateľ zadá do poľa Heslo svoje prihlasovacie heslo a prihlásenie potvrdí.

8.       V prípade úspešného overenia prístupu používateľa systém automaticky identifikuje obec, otvorí intranetový portál obce a nevyžaduje od používateľa žiadne ďalšie informácie.

Odhlásenie

Odhlásiť sa z jednotlivých aplikácií alebo portálu obce je možné nasledovným spôsobom. V pravej hornej časti okna je linka s názvom „Odhlásiť sa“. Kliknutím systém používateľa odhlási zo všetkých modulov a zobrazí okno na opätovné prihlásenie.

Automatické odhlásenie

Intranet DCOM má nastavený aj maximálny čas nečinnosti, po ktorého ubehnutí systém prihláseného používateľa automaticky odhlási a vyžiada opätovné prihlásenie.