Návod na prihlásenie do IS DCOM

Každý používateľ IS DCOM má pridelené jedinečné prihlasovacie meno a heslo, ktoré slúžia na overenie identity používateľa (autentifikáciu) pri prístupe k aplikáciám a službám IS DCOM. V závislosti od toho, aký spôsob pre prístup do IS DCOM používateľ používa, môže od neho systém vyžadovať overenie tzv. druhým faktorom, ktorým môže byť a USB kódovač (token) alebo jednorazové heslo doručené prostredníctvom SMS do jeho mobilného telefónu.


Prihlásenie s použitím USB tokenu

Používateľ, ktorý má pridelený USB token, môže pri prihlasovaní do IS DCOM použiť nasledovný postup. Každý USB token má jedinečný identifikátor a je pridelený konkrétnemu používateľovi, nie je možné ich zdieľať medzi viacerými používateľmi. Pridelený token je možné odobrať používateľovi a prideliť inému.
1.       Používateľ vloží do voľného USB slotu počítača USB kľúč (token), alebo sa presvedčí, že už je v počítači vložený.

2.       Na prístup do IS DCOM je potrebné zadať webovú adresu https://www.intra.dcom.sk do internetového prehliadača.
3.       Zobrazí sa stránka pre dvojfaktorovú autentifikáciu, ako spôsob overenia je vybraté použitie USB token-u.

4.       Do políčka „Meno“ používateľ napíše svoje úplné prihlasovacie meno aj s „príponou“ @intra.dcom.sk (príklad: robert.mak@intra.dcom.sk, anton.kovac.236@intra.dcom.sk).

5.       Používateľ následne klikne do políčka "Token" a dotkne sa bruškom ktoréhokoľvek prsta snímacej plôšky USB kľúča (tokenu). Stačí jemné dotknutie, nie je potrebné držať prst na dotykovej plôške dlho. Takisto nie je žiadúce prstom tlačiť veľmi silno, hrozí zohnutie USB zariadenia, prípadne jeho zlomenie.

6.       Po dotknutí na plôšku USB kľúča (tokenu) systém vygeneruje dlhý zoznam znakov, ktorý automaticky prepíše do poľa „Token“ v dialógu pre prihlásenie.

7.       Po overení mena užívateľa s USB kódovačom (tokenu) systém otvorí používateľovi prihlasovaciu stránku do intranetu DCOM.
8.       Meno používateľa bude preddefinované a nie je možné ho zmeniť. Používateľ zadá do poľa Heslo svoje prihlasovacie heslo a prihlásenie potvrdí.

9.       V prípade úspešného overenia prístupu používateľa systém automaticky identifikuje obec, otvorí intranetový portál obce a nevyžaduje od používateľa žiadne ďalšie informácie.


USB kľúč (token)
USB kľúč, určený pre dvojfaktorovú autentifikáciu do IS DCOM, je hardvérové zariadenie, ktoré sa zasúva do USB portu počítača a nevyžaduje inštaláciu žiadnych ovládačov. Používa sa na vygenerovanie jednorazového hesla, pričom postačuje jemný dotyk na plochu USB kľúča. Tá je po zasunutí do USB portu počítača podsvietená. Každý používateľ má priradený práve jeden USB kľúč, ktorý musí použiť pri overovaní prístupu k systému.

Prihlásenie s použitím SMS

Používateľ, ktorý chce využiť spôsob prihlásenia do IS DCOM s jednorazovým heslom doručeným prostredíctvom SMS, musí mať svoje mobilné číslo nakonfigurované vo svojom profile používateľa (v module Správa používateľov). Používateľ si ho môže kedykoľvek sám zmeniť podľa potreby.
1.       Na prístup do IS DCOM je potrebné zadať webovú adresu https://www.intra.dcom.sk do internetového prehliadača.
2.       Zobrazí sa stránka pre dvojfaktorovú autentifikáciu, ako spôsob overenia si používateľ vyberie použitie SMS.

3.       Do políčka „Meno“ používateľ napíše svoje úplné prihlasovacie meno aj s „príponou“ @intra.dcom.sk (príklad: robert.mak@intra.dcom.sk, anton.kovac.236@intra.dcom.sk).

4.       Používateľ následne klikne na tlačidlo "Ďalej".
5.       Systém vygeneruje jednorazové heslo a prostredníctvom SMS ho odošle na mobilné číslo, ktoré má používateľ uvedené vo svojom profile.
6.       Používateľ po prijatí SMS prepíše doručené heslo do políčka "SMS kód" a klikne "Prihlásiť sa".

7.       Po overení jednorazového hesla systém otvorí používateľovi prihlasovaciu stránku do intranetu DCOM. Meno používateľa bude preddefinované a nie je možné ho zmeniť.
8.       Používateľ zadá do poľa Heslo svoje prihlasovacie heslo a prihlásenie potvrdí.

9.       V prípade úspešného overenia prístupu používateľa systém automaticky identifikuje obec, otvorí intranetový portál obce a nevyžaduje od používateľa žiadne ďalšie informácie.

Odhlásenie

Odhlásiť sa z jednotlivých aplikácií alebo portálu obce je možné nasledovným spôsobom. V pravej hornej časti okna je linka s názvom „Odhlásiť sa“. Kliknutím systém používateľa odhlási zo všetkých modulov a zobrazí okno na opätovné prihlásenie.

Automatické odhlásenie

Intranet DCOM má nastavený aj maximálny čas nečinnosti, po ktorého ubehnutí systém prihláseného používateľa automaticky odhlási a vyžiada opätovné prihlásenie.